BROLEX d.o.o. REFERENCE - dio naših radova u slici

Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje
Brolex d.o.o. Buje

Za kompletnu fotogaleriju NAŠI RADOVI, Brolex uprava i dr. - klikni ovdje >>

BROLEX d.o.o. REFERENCE - popis radova

Naziv projekta

Naručitelj radova

Vrsta radova i godina dovršenja

Izvedba električne instalacije jake i slabe struje na upravnoj zgradi „RIVIERA POREČ“


ENERGOPLAN d.o.o. Zagreb


Elektro radovi / 2011.

Izvedba električne instalacije jake i slabe struje, te gromobranske instalacije građevine sa četiri apartmana


DANEX – UMAG d.o.o. Umag


Elektro radovi / 2010.

Radovi na električnim instalacijama u etnografskom muzeju u Bujama

GRAD BUJE, Buje

Elektro radovi / 2010.

Elektroinstalacije na objektima hotelskog naselja „Kempinski Adriatic Resort“, Alberi, Savudrija, III. faza – hotel

VEGRAD GRADNJA d.o.o. Zagreb / SKIPER HOTEL d.o.o. Savudrija (Investitor)


Elektro radovi / 2009.

Elektro radovi na poslovno-stambenim objektima A, B, C, D u Umagu

GINSTAL d.o.o. Belica

Elektro radovi / 2009.

Dogradnja električne instalacije vinarskog podruma, k.č.zgr.435, k.o. Brtonigla, II. faza dogradnja tehnološke opreme i spajanja električnih mjerenjaISTRAVINO d.d. RijekaElektro radovi / 2007.

Električna instalacija jake i slabe struje, instalacija vatrodojave, instalacija video nadzora i gromobranska instalacija skladišta repromaterijala, boja i tiskanih valjaka u UmaguALUFLEXPACK d.o.o. ZadarElektro radovi / 2006.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete – 2009. godina


Grad Buje, Buje


Buje, 05.05.2008. / 31.12.2009.

Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Buja
u 2008. godini


Grad Buje, Buje


Buje, 11.09.2008. / 31.12.2008.

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete – 2008. godina


Grad Buje, Buje


Buje, 05.05.2008. / 31.12.2008.

Dogradnja javne rasvjete u Marušićima

Grad Buje, Buje

Buje, 31.12.2007. / 01.04.2007.

teksth
Asola
Atersa
Fronius
Yinglisolar
Urmet Domus s.p.a.
Asola
ABB Group
BM Group
Casarano Illuminazione
Gruppo EC electtrocanali
Elicent s.p.a.
Black & Decker
Canfor utensili
Disano illuminazione
ELEMATIC Group
Fujitsu Group
GEWISS Group
G-M&M
Gruppo Guzzini
Menvier Csa
F.lli Campion srl
Royal Philips Electronics
Replast corrrugati Srl.
Ruggiu lightingwear
Schneider Electric
Siemens Group
Targetti Group
UNIOR Group
Viamar
Legrand Group