BROLEX d.o.o. REFERENCE - popis radova: TRAFOSTANICE - Elektromontažni radovi

Naziv projekta

Naručitelj radova

Vrsta radova i godina dovršenja

Izvođenje radova na sanaciji i ugradnji novih kamp ormarića u A/C „Ulika“

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Građevinski i elektromontažni radovi / 2011.

Izvođenje elektromontažnih i pratećih građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji TS Galeb


PLAVA LAGUNA d.d. Poreč


Elektromontažni radovi / 2011.

Izvođenje radova na zamjeni opreme TS Monsena u TN/AC Amarin u Rovinju


MAISTRA d.d. Rovinj


Elektromontažni radovi / 2011.

Izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanice Porto Sole (Uprava), izmjeni VN kabla TS ACK3 u AC Koversada i rekonstrukciji NN I SN bloka u TS ACK 4 u App Koversada u VrsaruMAISTRA d.d. RovinjElektromontažni radovi / 2011.

Zamjena neispravnog SN bloka TS hotel „Delfin“

PLAVA LAGUNA d.d. Poreč

Elektromontažni radovi / 2010.

Izvođenje elektromontažnih i pratećih građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji „TS AC Zelena laguna“ i „TS Plava laguna 2“
(hotel Mediteran)PLAVA LAGUNA d.d. PorečElektromontažni radovi / 2010.

Dobava i ugradnja distributivnih ormarića električne energije i vode u
luci Novigrad


LUČKA UPRAVA UMAG-NOVIGRAD, Umag


Građevinski i elektromontažni radovi / 2011.

Dovođenje elektro priključaka na mobil homes parcele u AC Park Umag

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2011.

Elektromontažni radovi na adaptaciji opreme u TS Ladin gaj 1

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2011.

Dobava kamp ormarića i izvođenje pripadnih elektromontažnih radova
u AC Park Umag


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2010.

Održavanje trafostanica u vlasništvu Istraturista Umag d.d.

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2010.

Elektromontažni radovi na adaptaciji opreme u TS Ladin Gaj 4
u AC Park Umag


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2010.

Izgradnja mobil homes parcela (elektro instalacije) u AC Park Umag

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2009.

Elektromontažni radovi na zamjeni 10kV kabela između
TS Kanegra 1 i TS Kanegra 2


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2009.

Održavanje trafostanica u vlasništvu Istraturista Umag d.d.

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2009.

Elektromontažni radovi na adaptaciji TS 10(20) kV AKVAGANI
i pripadnoj NN mreži


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2009.

Rekonstrukcija elektroenergetskih objekata – TS Ladin gaj 2,
TS Ladin gaj 3, TS Kanegra 2


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2008.

Elektromontažni radovi na zamjeni 10kV kabela između TS Kanegra 1
i TS Kanegra 2


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2008.

Izgradnja mobil homes parcela (infrastrukturne elektro instalacije)
u AC Park Umag


ISTRATURIST UMAG d.d.


Elektromontažni radovi / 2007.

Sanacija dalekovoda u T.N. Kanegra

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2007.

Zamjena SN bloka u TS Polynesia

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2007.

Izvođenje radova na rekonstrukciji elektroenergetskih objekata

ISTRATURIST UMAG d.d.

Elektromontažni radovi / 2007.

teksth
Asola
Atersa
Fronius
Yinglisolar
Urmet Domus s.p.a.
Asola
ABB Group
BM Group
Casarano Illuminazione
Gruppo EC electtrocanali
Elicent s.p.a.
Black & Decker
Canfor utensili
Disano illuminazione
ELEMATIC Group
Fujitsu Group
GEWISS Group
G-M&M
Gruppo Guzzini
Menvier Csa
F.lli Campion srl
Royal Philips Electronics
Replast corrrugati Srl.
Ruggiu lightingwear
Schneider Electric
Siemens Group
Targetti Group
UNIOR Group
Viamar
Legrand Group